ANLEGGSMASKIN M1 – M6

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin i valgt klasse.

  • M1 Dozer
  • M2 Gravemaskin
  • M3 Veihøvel
  • M4 Hjullaster
  • M5 Gravelaster
  • M6 Dumper

Hva trenger du for å få kompetansebevis

Masseforflytningsmaskiner

PRIS TEORI:
5500
.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

24 timer

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha 
gjennomført: 

KURSET INNHOLD
• Krav til fører av masseforflytningsmaskiner
• Bruksområder for de forskjellige maskintypene
• Ulykker med masseforflytningsmaskiner
• Oppbygging av masseforflytningsmaskiner
• Hydraulikk
• Dieselmotorer
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PAKKE PRIS:


14 000.- 1 Maskin Teori Modul 2.1 & praksis Modul 3.1  & oppkjøring Modul 4.1 inkl. lærebok & kompetansebevis

17 000.- 2 Maskiner M2 M4 M6 – Teori Modul 2.1 & praksis Modul 3.1  & oppkjøring Modul 4.1 inkl. lærebok & kompetansebevis

Påmelding til kurs – 2 MASKINER TEORI OG PRAKSIS – M2, M4 ELLER M6

22 500.- 3 Maskiner M2, M4 og M6 – Teori Modul 2.1 & praksis Modul 3.1  & oppkjøring Modul 4.1 inkl. lærebok & kompetansebevis

Påmelding til kurs – MASKIN KURS TEORI OG PRAKSIS PÅ M2 GRAVEMASKIN, M4 HJULLASTER & M6 DUMPER

PRAKSIS Modul 4.1 :
Pris: 8300.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis

Passer ikke disse tidene for deg?
Send en epost til kontakt@vancowill.no eller ring 905 14 444  vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgkurs