FALLSIKRING

FALLSIKRING

Fallsikringsutsyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset har for seg de viktigste elementene i faget. Og gir en grunnleggende dokumentert opplæring. Kurset blir avsluttet med praksis der det blir gjort en demonstrasjon av utstyr, og eksamen.

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori med praksis 8 Timer 
OPPTAKSVILKÅR:
Ingen

 Følgende emner blir gjennomgått

  • Normer
  • Forskrifter
  • Risikoanalyse
  • Fallsikringsutstyr
  • Arbeidsstilling og sikring
  • Ulykker

 

Pris per deltager er 1850, inkludert lærebok og kompetansebevis.