Kurskatalog og Priser

SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Viktig Informasjon.

Hvem passer kursen for:
Kursen passer for personer som ønsker å utvide sin kompetanse med nye maskinklasser eller ønsker å bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Forkunnskaper:
Kandidaten må kunne dokumentere å ha gjennomført modul 1.1 (Arbeidsmiljø Ansvar og Konsekvenser) ved å ha og kompetansebevis på truck eller kran, alternativet kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med Modul 2.1 “Masseforflytningmaskin M1 til M6 Teori”.
(OBS! Det anbefales at Modul 1.1 er ikke eldre enn 3 år)

Opptakskrav
Kandidaten må være fylt 17 år (må være fylt 18 år før bevis utstedes)

 • Modul 1.1 Arbeidsmiljø Ansvar og Konsekvenser Pris 1 200.- 
  Passer for deg som ikke tidligere har gjennomført Modul 1.1 eller vil fornye Modul 1.1.

 • Modul 2.1 Masseforflytningmaskin M1-M6 TEORI  Pris 5 500.- 
  Passer for deg som ønsker og ta praksis på bedriften gjennom Fadderordning eller ønsker å ta praksis et senere tidspunkt. 
 • Les mer om Fadderavtale Her

 • Komplett Kurs Masseforflytningmaskin for 1 Maskintype Pris 14 000.- 
  Passer for deg som ønsker opplæring på kun en maskintype (M2 gravemaskin ellet M4 hjullaster eller M6 dumper)

 • Komplett Kurs Masseforflytningmaskin for 2 Maskintyper Pris 17 000.- 
  Passer for deg som ønsker opplæring på kun 2 maskintyper (M2 gravemaskin eller M4 hjullaster eller M6 dumper)

 • Komplett Kurs Masseforflytningmaskin for 3 Maskintyper Pris 22 500.- 
  Passer for deg som ønsker opplæring på 3 maskintyper (M2 gravemaskin eller M4 hjullaster eller M6 dumper)

 • PRAKSIS Pris: 8300.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis
  Passer for deg som har gjennomført Modul 1.1 og Maskin teori fra før.

Send en epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444 for bestilling av praksis.


 • OPPKJØRING PR MASKINTYPE Pris: 1 000.- inkl. kompetansebevis
  Passer for deg som har gjennomført Modul 1.1, Maskin teori, Maskin Praksis eller gjennomført fadderavtale i bedrift.

Send en epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444 for bestilling av praksis.

Komplett Kurs: Teori Modul 2.1 & praksis Modul 3.1  & oppkjøring Modul 4.1 inkl. lærebok & kompetansebevis.

Praksis: M2 gravemaskin M4 hjullaster M6 dumper.

Viktig Informasjon.

Hvem passer kursen for:
Kursen passer for personer som ønsker å utvide sin kompetanse med nye maskinklasser eller ønsker å bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Forkunnskaper:
Kandidaten må kunne dokumentere å ha gjennomført modul 1.1 (Arbeidsmiljø Ansvar og Konsekvenser) ved å ha og kompetansebevis på maskin eller kran, alternativet kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med Modul 2.2 “Truck Teori”.
(OBS! Det anbefales at Modul 1.1 er ikke eldre enn 3 år)

Opptakskrav
Kandidaten må være fylt 17 år (må være fylt 18 år før bevis utstedes)

 • Modul 1.1 Arbeidsmiljø Ansvar og Konsekvenser Pris 1 200.- 
  Passer for deg som ikke tidligere har gjennomført Modul 1.1 eller vil fornye Modul 1.1.

 • Modul 2.2 Truck T1-T5 Teori  Pris 3 800.- 
  Passer for deg som ønsker og ta praksis på bedriften gjennom Fadderordning eller ønsker å ta praksis et senere tidspunkt. 
 • Les mer om Fadderavtale Her

 • Komplett Kurs Truck T1-T5 Teori + T1-T4 Praksis Pris 5 400.- 
  Passer for deg som ønsker opplæring på T1 til T4.

 • Komplett kurs T1-T5 Teori + T4 Praksis Pris: 4 500.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis
  Passer for deg som kun ønsker kompetansebevis for T4 Motvektstruck.

Bestilling: Send epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444.


 • PRAKSIS T1 til T4 Pris: 1000.- pr Trucktype inkl. oppkjøring & kompetansebevis
 • PRAKSIS T5 Pris: 1 100.-  inkl. oppkjøring & kompetansebevis
 • Passer for deg som har gjennomført Modul 1.1 og Maskin teori fra før.

Bestilling: Send en epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444.


 • OPPKJØRING PR MASKINTYPE Pris: 1 000.- inkl. kompetansebevis
  Passer for deg som har gjennomført Modul 1.1, Maskin teori, Maskin Praksis eller gjennomført fadderavtale i bedrift.

Send en epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444 for bestilling av praksis.

Komplett Kurs: Teori Modul 2.1 & praksis Modul 3.1  & oppkjøring Modul 4.1 inkl. lærebok & kompetansebevis.

Praksis: M2 gravemaskin M4 hjullaster M6 dumper.