MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.
Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Hva trenger du for å få kompetansebevis

modul 1.1

PRIS:
1200,- inkluderer lærebok og kursbevis

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
8 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i “Forskrift om bruk av arbeidsutstyr”, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen

Passer ikke disse tidene for deg?
Send en epost til kontakt@vancowill.no eller ring 905 14 444  vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgkurs