STORTRUCK T8

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck over 10 tonn

Hva trenger du for å få kompetansebevis

Stortruck T8

PRIS TEORI:
3800.- 
inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori 8 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kurset Innhold
• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PRAKSIS MODUL 4.2:
3800.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis

Passer ikke disse tidene for deg?
Send en epost til kontakt@vancowill.no eller ring 905 14 444  vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgkurs