STORTRUCK T8

PRIS TEORI:
3800.- 
inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori 8 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kurset Innhold
• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PRAKSIS MODUL 4.2:
3800.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til therese@vancowill.no tlf: 95 998 389 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dag-kurs, kveldskurs eller helgekurs