SVING & PORTALKRAN G3 Inkl. G11

Vancowill Industrial Solutions vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Portalkran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av portalkran

PRIS TEORI:
16 900.-
 inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
5 Dager.

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kurset Innhold
• Krav til Portalkranfører
• Krantyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
• Ulykker med Kran
• Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
• Oppstilling og bruk
• Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
• Vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon
• Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Kursinnhold G11 Anhuker & Signalgiver:

• Hva er anhuker/signalgiver
• Lover og forskrifter
• Ståltau/ståltaustropper
• Kjetting/kjetting utstyr
• Fiberstropper
• Risikovurdering
• Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
• Løftetabeller
• Signaler og tegn

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PRAKSIS

 

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til therese@vancowill.no tlf: 95 998 389 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs