TÅRNKRAN G2

Vancowill Industrial Solutions ønsker å gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av tårnkran samt god innsikt i prinsippene for tårnkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av tårnkran.

PRIS TEORI:
13 900.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
24 timer 

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført

Kurset Innhold

• Krav til Tårnkranfører
• Krantyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
• Ulykker med Kran
• Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
• Oppstilling og bruk
• Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
• Vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon
• Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PAKKE PRIS:
16 900.- Teori (Modul 2) & Teori G11 (Modul 2.3) inkl. lærebok & kompetansebevis

PRAKSIS

 

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til therese@vancowill.no tlf: 95 998 389 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs