TRAVERSKRAN G4

PRIS TEORI:
5 600.- 
inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
16 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kursinnhold:
• Oppbygging
• Sikkerhetsbestemmelser
• Radiostyring
• Mekanikk
• Elektrisk anlegg
• Kranbaner
• Sertifisering
• Løfteredskap
• Vedlikehold
• Signaler
• Vektbedømmelse

Våre kurs kan tilpasses flere språk som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

PAKKE PRIS:
8 500.- Teori (Modul 2) & Teori G11 (Modul 2.3) inkl. lærebok & kompetansebevis

PRAKSIS
6 800.-

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til therese@vancowill.no tlf: 95 998 389 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs