VARME ARBEIDER

VARME ARBEIDER

Vancowill Industrial Solutions tilbyr kurs i Varme Arbeider.

Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser med en avsluttende eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen og slukke øvelse, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening.

Gyldighet på sertifikatet er 5 år.

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori med praksis 7 Timer 
OPPTAKSVILKÅR:
Ingen

Følgende emner blir gjennomgått

• Brannteori
• Lover og forskrifter
• Faremomenter ved varme arbeider
• Sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid

Eksamen / sertifisering
Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Pris på kurs Varme Arbeider per deltager er 1790,- inkludert lærebok og sertifikat.
Prisen inkluderer utstedelse av sertifikat fra Norsk Brannvernforening.