ANHUKER OG SIGNALGIVER G11 SERTIFISERT

Anhuker og Signalgiver G11 Sertifisert

Kurset omfatter:

• Hva er anhuker/signalgiver
• Lover og forskrifter
• Ståltau/ståltaustropper
• Kjetting/kjetting utstyr
• Fiberstropper
• Risikovurdering
• Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
• Løftetabeller
• Signaler og tegn

Mål for kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver.
Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i arbeidssituasjoner.
Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.
Ved bestått eksamen mottar hver deltager et kompetansebevis som sertifisert
opplæring i anhukere & signalgiver.

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk, Spansk og Polsk i tillegg til Norsk

Velg Kurstype

Passer ikke disse tidene for deg? Send epost til kontakt@vancowill.no eller på tlf: 905 14 444.  Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs