Komplett kurs for Masseforflytningsmaskin 1 Maskin

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

Komplett kurs for Masseforflytningsmaskin 1 Maskin

Komplett kurs for Masseforflytningsmaskin 1 Maskin (M2 gravemaskin eller M4 hjullaster eller M6 dumper)
Hensikten med opplæringen er å gi førere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, og praktisk kjøreprøve, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskin.

 • M1 Dozer
 • M2 Gravemaskin
 • M3 Veihøvel
 • M4 Hjullaster
 • M5 Gravelaster
 • M6 Dumper

PRIS: Kr 14 500.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
24 skoletimers Teori + 40 skoletimers Praksis


OPPTAKSVILKÅR:
Modul 1.1 Har du ikke Modul 1.1 så gi oss beskjed om dette.

KURSET INNHOLD:

Modul 2.1 Masseforflytningmaskin M1-M6 Teori (24 skoletimers varighet))

• Krav til fører av masseforflytningsmaskiner
• Bruksområder for de forskjellige maskintypene
• Ulykker med masseforflytningsmaskiner
• Oppbygging av masseforflytningsmaskiner
• Hydraulikk
• Dieselmotorer
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (8 skoletimers varighet)

 1. Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
 2. Kontrollpunkter på maskinene
 3. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 4. Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
 5. Maskinens arbeidsområde
 6. Maskin brukt til løfting av last
 7. Bruk av løfteredskap
 8. Praktisk bruk av maskinen

MODUL 4.1 Kjøring (32 skoletimers varighet)

 1. Repetisjon av leksjon 1 – 7 i Modul 3.1
 2. Leksjon 2 Praktisk øvelse i bruk av maskiner
 3. Oppkjøring

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444  Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs