E-læring Kurs 

E-læring kompetanseheving på nett. et kurs som du kan ta hvor som helst og når som helst.

Stillasmontørkurs

Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4. Kurset er tidligere kalt § 46C og § 13 kurs.

Varighet: 36 timer
Pris: 5990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Stillaskurs 2-9 m

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3.
Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Varighet: 15 timer
Pris: 3990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Stillaskurs 2-5m

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2.
Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Varighet: 7,5 timer
Pris: 1990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Brukerkurs stillas

Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Varighet: 2-3timer
Pris: 1490 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Fallsikringskurs

Et omfattende nettkurs i fallsikring sikrer en grundig opplæring ved arbeid i høyden og ved bruk av fallsikringsutstyr.

Varighet: 2-3 timer
Pris: 990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Liftkurs

Nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften.

Varighet: 3 timer
Pris: 1990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Løfteredskap / Stroppekurs Dokumentert

Nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.

Varighet: 5-7 timer
Pris: 2990 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Varme Arbeider

Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider.

Varighet: 3-4 timer
Pris: 2990 NOK
Språk: Norsk

Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Varighet: 3-4 timer
Pris: 1290 NOK
Språk: Norsk, engelsk, litauisk og polsk

Førstehjelp

Dette førstehjelpskurset gir deg en innføring i grunnleggende førstehjelp.

Varighet: 1-2 timer
Pris: 490 NOK
Språk: Norsk

HMS-kurs for ledere

Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5.

Varighet: 3-4 timer
Pris: 990 NOK
Språk: Norsk, engelsk

HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere

HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere er et innføringskurs i HMS-reglene med fokus på de utfordringene som kan oppstå i møtet med norsk arbeidsliv. I HMS-kurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Nettkurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal gjøre i en nødssituasjon.

Varighet: 6 timer
Pris: 1090 NOK
Språk: Norsk, engelsk

Kontakt oss

Hvis du har behov for ytterligere informasjon så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.