Fadderordning:

Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

  • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
  • Kopi av fadder kompetansebevis

Når Vancowill Industrial Solution AS har fått alle dokumentasjon til fadderavtale så kan du bestille Kjørebok for logging av praksis

Prisen for Kjørebok er Kr 100.- inkl porto

 

Ta gjerne kontakt med faglig leder Gregory Corrales for spørsmål rundt fadderordning greg@vancowill.no tlf. 95006604

Last ned Fadderavtale