FALLSIKRING

Myndighetene stiller krav til at fallsikring har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk”.

Fallsikring

 

Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentens begrensninger av utstyret.

Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensninger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs flere burde gjennomført. Fallsikringsutstyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset har for seg de viktigste elementene i faget. Og gir en grunnleggende dokumentert opplæring.

Kurset omfatter:

• Normer
• Forskrifter
• Fallsikringseler, dempere, fallblokker, kroker
• Glidesystemer
• redning og Evakuering
• Risikoanalyse
• Kontroll og vedlikehold
• Arbeidsstilling og sikring
• Ulykker
• Sikkerhetsregler for Arbeid i Høyden

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teoretisk opplæring 8 Timer

PRIS

Kr 1 850.-

KURSDATO: Fallsikring – arbeid i høyden

Gjennomføres også på forespørsel på våre lokasjoner eller bedriftintern 

Kontakt oss på 905 14 444 eller kontakt@vancowill.no

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook