FASTMONTERT HYDRAULISK KRAN G20 INKL. G11

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

FASTMONTERT HYDRAULISK KRAG G20 INKL. G11

 

Vi ønsker å gi kursdeltaker en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran inkl. G11 samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsk standard R-003N.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Fastmontert Hydraulisk Kran G20 inkl. G11.

PRIS TEORI:
8650.- 
inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
32 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kursinnhold G11 Anhuker & Signalgiver:

• Hva er anhuker/signalgiver
• Lover og forskrifter
• Ståltau/ståltaustropper
• Kjetting/kjetting utstyr
• Fiberstropper
• Risikovurdering
• Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
• Løftetabeller
• Signaler og tegn

Kursinnhold G20:

• Krav til kranfører
• Krantyper med tilleggsutstyr og deres
• Bruksområder
• Ulykker med Kran
• Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
• Oppstilling og bruk
• Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
• Vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon
• Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk


PRAKSIS
6500.-
inkl. oppkjøring og kompetansebevis

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444  Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs