ANHUKER OG SIGNALGIVER G11 DOKUMENTERT

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk”.

G11 Dokumentert

 

Mål for kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver.
Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i arbeidssituasjoner.
Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Ved bestått eksamen mottar hver deltager et kompetansebevis som dokumentert
opplæring i anhukere & signalgiver.

Kurset omfatter:

• Hva er anhuker/signalgiver
• Lover og forskrifter
• Ståltau/ståltaustropper
• Kjetting/kjetting utstyr
• Fiberstropper
• Risikovurdering
• Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
• Løftetabeller
• Signaler og tegn

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teoretisk opplæring 8 Timer

PRIS

Kr 1 900.-

KURSDATO

Kurs Gjennomføres på forespørsel på våre lokasjoner eller bedriftintern 

Kontakt oss på 905 14 444 eller kontakt@vancowill.no

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook