G20 Fastmontert hydraulisk kran Formiddag

Teori G20 Fastmontert Hydraulisk kran: 20 timer
Teori Modul 1.1 e-læring
Pris: 6 400 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Teori G20 Fastmontert Hydraulisk kran: 16 timer
Teori Modul 1.1 e-læring
Teori G11: 16 timer
Pris: 9 950 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Komplett G20 Fastmontert Hydraulisk kran uten G11
Pris: 11 400 NOK

Komplett G20 Fastmontert Hydraulisk kran med G11
Pris: 14 650 NOK

Oppkjøring G20 Fastmontert Hydraulisk kran med fadderavtale
Pris: 1 500 NOK

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Fastmontert hydraulisk kran konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Om G20 Fastmontert Hydraulisk Kran

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre Fastmontert hydraulisk kran. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Riktig bruk av Fastmontert hydraulisk kran har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på Fastmontert hydraulisk kran, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig.

OPPTAKSVILKÅR:

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.3- G11 løfteredskap

 • Deltaker må melde seg på Modul 1.1 vi kan ta dette sammen med Modul 2.3, Vi må få beskjed om dette.
 • Tidligere gjennomført Modul 1.1 – Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1.1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.
 • Anbefalt fra tidligere gjennomført Modul 1.1 er 3 år, vi krever dokumentasjon enten ved å sende oss kompetansebevis eller diplom på å ha gjennomført modul 1.1.

 

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

MODUL 1.1 Felles E-Læring
MODUL 2.3 Teoretisk opplæring 16 Timer eller E-Læring
MODUL G20 Teoretisk opplæring 16 Timer
MODUL 4 Praktisk Kjøreopplæring 32 timer

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

KURSINNHOLD KOMPLETT KURS

E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

 • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Ytre miljø, miljøvern.
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
 • Farlig gods, Merking og håndtering.

MODUL 2.3 Teoretisk opplæring 16 Timer

 • Hva er anhuker/signalgiver
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau/ståltaustropper
 • Kjetting/kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

MODUL 2.8 Teoretisk opplæring 16 Timer

 • Krav til kranfører
 • Krantyper med tilleggsutstyr og deres
 • Bruksområder
 • Ulykker med Kran
 • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
 • Oppstilling og bruk
 • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
 • Vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Modul 3.4 Grunnleggende praktisk opplæring

Modul 4.4 Praktisk kjøreopplæring med oppkjøring

KURSINNHOLD MED FADDERAVTALE

E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

 • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Ytre miljø, miljøvern.
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
 • Farlig gods, Merking og håndtering.

MODUL 2.3 Teoretisk opplæring 16 Timer

 • Hva er anhuker/signalgiver
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau/ståltaustropper
 • Kjetting/kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

MODUL 2.8 Teoretisk opplæring 16 Timer

 • Krav til kranfører
 • Krantyper med tilleggsutstyr og deres
 • Bruksområder
 • Ulykker med Kran
 • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
 • Oppstilling og bruk
 • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
 • Vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Modul 3.4 Grunnleggende praktisk opplæring

KURSDELTAKERE SOM VELGER FADDERAVTALE/OPPLÆRING I BEDRIFT

Modul 4.4 Praktisk kjøreopplæring i bedrift.

 • Må bestilles fadderavtale
 • Må bestilles Gulbok “Kjørebok”

Oppkjøring – regi av Vancowill.

 • 1500 kr 

FADDERAVTALE:

Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

FADDERAVTALE:

For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

 • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
 • Kopi av fadder kompetansebevis.
 • Disse dokumentene skal sendes til jeanette@vancowill.no

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Kontor

Klinestadmoen 10, 3241 SandefjordBotsford

Kontakt oss

+47 905 14 444

Epost

kontakt@vancowill.no

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook