Kursdato og bestilling for Fallsikring

E-LÆRING
Teori Fallsikring
Pris: 1 850 NOK
Språk: Norsk

Fallsikring

 

Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentens begrensninger av utstyret.

Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensninger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs flere burde gjennomført. Fallsikringsutstyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset har for seg de viktigste elementene i faget. Og gir en grunnleggende dokumentert opplæring.

Kurset omfatter:

• Normer
• Forskrifter
• Fallsikringseler, dempere, fallblokker, kroker
• Glidesystemer
• redning og Evakuering
• Risikoanalyse
• Kontroll og vedlikehold
• Arbeidsstilling og sikring
• Ulykker
• Sikkerhetsregler for Arbeid i Høyden

OPPLÆRINGENS VARIGHET

E-LÆRING 3-4 Timer

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook