Kursdato og bestilling for Stillas 2-5 m Teori

Teori Stillas 2-5 m Teori
Pris: 2 800 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Praksis Stillas 2-5 m Teori
Pris: 2 800 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

STILLAS KURS 2–5 m

 

Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.
For å montere stillas fra 2 til 5 meter er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7.5 timer teori + 7.5 timer praktisk øvelse.

Kurset omfatter:

  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
  • Kontroll av stillas.
  • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
  • Fallsikring og arbeid i høyden
  • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
  • Godkjenninger og merking av stilas
  • Krav til prosedyrer
  • Kompetent person

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teoretisk opplæring 7.5 Timer

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook