T8 Stortruck

Teori T8 Stortruck: 8 timer
Teori Modul 1.1 e-læring
Pris: 3 750 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Oppkjøring T8 Stortruck med fadderavtale
Pris: 1 500 NOK

Komplett T8 Stortruck
Pris: 4 750 NOK

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Fastmontert hydraulisk kran konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Om T8 Stortruck

Opplæringen er en videreføring av maskinfører (klasse M), truck (T) eller lastebilkran (G8).

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre stortruck . Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Riktig bruk av stortruck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig.

OPPTAKSVILKÅR:

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

 • Deltaker må melde seg på Modul 1.1.
 • Tidligere gjennomført Modul 1.1 – Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1.1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.
 • Anbefalt fra tidligere gjennomført Modul 1.1 er 3 år, vi krever dokumentasjon enten ved å sende oss kompetansebevis eller diplom på å ha gjennomført modul 1.1.

 

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Modul 1.1 Felles E-Læring
Stortruck Teori 8 Timer
Praktisk Kjøreopplæring 14 Timer

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

KURSINNHOLD KOMPLETT KURS

E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

 • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Ytre miljø, miljøvern.
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
 • Farlig gods, Merking og håndtering.

  T8 Stortruck Teoretisk opplæring 8 Timer

  • Krav til Truckfører
  • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker med truck
  • Truckens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

  Grunnleggende praktisk opplæring

  Praktisk kjøreopplæring med oppkjøring

  KURSINNHOLD KOMPLETT KURS

   E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

  • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
  • Lover og forskrifter.
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
  • Ytre miljø, miljøvern.
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
  • Farlig gods, Merking og håndtering.

   T8 Stortruck Teoretisk opplæring 8 Timer

   • Krav til Truckfører
   • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
   • Ulykker med truck
   • Truckens virkemåte og konstruksjon
   • Stabilitet
   • Godshåndtering
   • Kontroll og vedlikehold
   • Sikkerhetsregler ved bruk
   • Sertifisering/dokumentasjon

   Modul 3.4 Grunnleggende praktisk opplæring

   KURSDELTAKERE SOM VELGER FADDERAVTALE/OPPLÆRING I BEDRIFT

   Modul 4.4 Praktisk kjøreopplæring i bedrift.

   • Må bestilles fadderavtale
   • Må bestilles Gulbok “Kjørebok”

   Oppkjøring – regi av Vancowill.

   • 1500 kr 

   FADDERAVTALE:

   Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

   På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

   Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

   Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

   Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

   FADDERAVTALE:

   For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

   • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
   • Kopi av fadder kompetansebevis.
   • Disse dokumentene skal sendes til jeanette@vancowill.no

   PASSER IKKE DATO

   Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

   BEDRIFT INTERNT KURS

   Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

   Kontor

   Klinestadmoen 10, 3241 SandefjordBotsford

   Kontakt oss

   +47 905 14 444

   Epost

   kontakt@vancowill.no

   Klar til å komme i gang?

   Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

   Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

   kontakt@vancowill.no

   +47 905 14 444

   Facebook