Kursdato og bestilling for Varmearbeider

Teori Varmearbeider
Pris: 1 790 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Bestilling av sertifikat
Pris per sertifikat i plast er 415.-
Pris per sertifikat i app er 195.-

VARMT ARBEID

 

Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser med en avsluttende eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen og slukke øvelse, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening.

KURSET INNHOLD:

• Brannteori
• Lover og forskrifter
• Faremomenter ved varme arbeider
• Sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

TEORI 8 Timer

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Gyldighet på sertifikatet er 5 år.

VIKTIG!

Elektronisk eller fysisk sertifikat.
Alle sertifikater blir bestilt som elektronisk sertifikater, Det er viktig å få registrert riktig mobilnummer da kursdeltakere vil få en kode på mobilnummer som ble registrert på kurs.
Skulle du ha behov for fysisk sertifikat så kan dette lett bestilles på brannvernforeningen, følg linker under.

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook