Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1 - E-læring

Innhold: Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Agenda: • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen Målgruppe for kurset: Alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring Forkunnskaper: • Ingen krav til forkunnskaper Språk (language): • Kurset kan tilpasses flere språk som Engelsk og Norsk

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.