Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1 - E-læring

Innhold: Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Agenda: • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen Målgruppe for kurset: Alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring Forkunnskaper: • Ingen krav til forkunnskaper Språk (language): • Kurset kan tilpasses flere språk som Engelsk og Norsk

Henvendelse

* Må fylles ut