Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G1 Mobilkran

Pris teori: kr 13.900.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler). Kurset omfatter: E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen Modul 2.4 G1 Mobilkran • Krav til mobilkranfører • Krantyper med tilleggsutstyr • Bruksområder • Ulykker med kran • Kranens virkemåte og konstruksjon • Stabilitet • Godshåndtering • Kontroll og vedlikehold • Sikkerhetsregler ved bruk • Sertifisering / dokumentasjon Forkunnskaper: • For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 (fellesteori) & modul 2.3 (anhuker & signalgiver) Språk (language): • Kurset kan tilpasses i flere språk som engelsk, spansk, polsk i tillegg til norsk • We can customize the course in your language • Podemos personalizar el curso en su idioma Kursmateriell: Kursavgiften inkluderer lærebok Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og fullført praksis mottar deltageren et kompetansebevis for G1 mobilkran.

Henvendelse

* Må fylles ut