Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Lift og personløfter - klasse A, B, C Tromsø

Vi tilbyr kurs i lift og personløfter - klasse A, B, C. på webinar og på klasserom. Kurset vil gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av personløfter samt god innsikt i personløfter oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

  • StedTromsø
  • Undervisningstid17.00 - 23.00
    1 dag
  • Siste kursdag-
  • Pris1800 kr
    På forespørsel

Vancowill Industrial Solutions vil gi kursdeltaker en god teoretisk innføring i sikker bruk av Personløfter klasse A ,B,C .Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til produsentens anvisninger. I tillegg stilles det krav til dokumentert opplæring på den enkelte personløfteren. Arbeidsmiljøloven krever at førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente brukere av personløftere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. OPPLÆRINGENS VARIGHET: 8 timer OPPTAKSVILKÅR: fylt 18 år Kursinnhold: - Hvorfor opplæring - Ulykker - lover og forskrifter - Klasseinndeling av personløftere - Konstruksjon og virkemåte - Riktig bruk og oppstilling av personløfter - Kontroll og vedlikehold av personløfter - Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok - Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker. PAKKE PRIS: 3 600.- Teori (Modul 2) & Praksis (Modul 2) inkl. lærebok & kompetansebevis

Henvendelse

* Må fylles ut