Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Stillaskurs 2 - 5 meter inkl. fallsikring, teori Tønsberg

Vi tilbyr stillaskurs 2 - 5 meter inkl. fallsikring, teori. I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer og jobber i stillas.

  • StedTønsberg
  • UndervisningstidKl 08:45 - 16:00
    1 dag
  • Siste kursdag30.10.2023
  • Pris2800 kr
    Ledige plasser

Innhold: Under følger en kort introduksjon til reglene for opplæring av stillasbrukere. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. §17 - 8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes. Stilas opplæringen består av 2 moduler, der modul 1 er teori, mens modul 2 er grunnleggende praksis. Modul 2 kan gjennomføres ute i en bedrift i samarbeid med en opplæringsvirksomhet eller gjennomført ute på vårt øvelsesområder. Kursplan:   Modul 1: • Krav til opplæring • Arbeid i høyden • Belastninger og påkjenninger • Stillaselementer, bygg og bruk • Fallsikring • Prøve   Innhold: • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander. • Kontroll av stillas. • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS). • Fallsikring og arbeid i høyden • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas • Godkjenninger og merking av stilas • Krav til prosedyrer • Kompetent person Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr. Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruks egenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Selskapet skal sikre at det gis utstyrs spesifikk opplæring.

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.