Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Stortruck klasse T8, over 10 tonn - bedriftsinternt

Innhold: Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckens bruksmåte, konstruksjon, virkemåte og vedlikehold. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som er krevd for fører av T8 trucker. Agenda: • Krav til truckfører • Trucktyper og bruksområder • Lover og forskrifter • Ulykker med truck • Truckens virkemåte og konstruksjon • Stabilitet • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet • Kontroll og vedlikehold • Sertifisering og dokumentasjon

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.