Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Varme arbeider inkl. slukkeøvelse

Vancowill Industrial Solutions tilbyr kurs i Varme Arbeider. Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser med en avsluttende eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen og slukke øvelse, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Følgende emner blir gjennomgått • Brannteori • Lover og forskrifter • Faremomenter ved varme arbeider • Sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid Eksamen / sertifisering Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Gyldighet på sertifikatet er 5 år.

Henvendelse

* Må fylles ut