KURSOVERSIKT

Regelverket opererer med tre ulike nivåer av krav til opplæring


Gjennomgående opplæring
Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstaker er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og for at arbeidstaker får opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.


Sertifisert sikkerhetsopplæring
For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis.

Sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:
 • Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkraner
 • Mobilkraner
 • Portalkraner
 • Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil, lastebilhenger, traktor, trekkvogn
 • Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
 • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).
Innhold i sikkerhetsopplæringen
 
Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om:
 • Oppbygging, betjening
 • Bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk
 • Vedlikehold og kontroll
Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er.

Dokumentert opplæring
For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum.

Dette gjelder for eksempel:

 • Arbeidsutstyr for hengende last
 • Personløftere
 • Bærbare kjedesager
 • Spikerpistoler
 • Boltpistoler
 • Hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • Presser, kantpresser og maskiner
 • Betongsager
 • Høytrykkspyleutstyr
 • Krokløftere
 • Sveiseutstyr