SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Sertifisert Opplæring er delt i 4 Moduler for Kran, Truck og Maskin

  • Modul 1-FELLES teori med prøve Obligatorisk før andre Moduler kan gjennomføres
  • Modul 2-FAGDEL teori med prøve
  • Modul 3-FAGDEL grunnleggende praksis
  • Modul 4-KJØRING praksis med prøve

Se gjennom oversikt over opplæringsmoduler og kompetanse bevis 


Modul 1-FELLES

modul 1.1

Modul 2-FAGDEL

Masseforflytningsmaskiner
Truck T1-T5
Stortruck T8
Teleskoptruck C1 - C2
G11Sertifisert
Mobilkran G1
Tårnkran G2
Sving & Portalkran G3
Traverskran G4
Lastebilkran G8
Fastmontertkran G20

PAKKEKURS