PERSONLØFTER A B C

Myndighetene stiller krav til at stillas arbeid og bygger har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk”.

Personløfter A B C

 

Vancowill Industrial Solutions vil gi kursdeltaker en god teoretisk innføring i sikker bruk av Personløfter klasse A ,B,C .Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til produsentens anvisninger. I tillegg stilles det krav til dokumentert opplæring på den enkelte personløfteren.

Arbeidsmiljøloven krever at førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente brukere av personløftere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Kurset omfatter:

  • Hvorfor opplæring
  • Ulykker
  • lover og forskrifter
  • Klasseinndeling av personløftere
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Riktig bruk og oppstilling av personløfter
  • Kontroll og vedlikehold av personløfter
  • Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teoretisk opplæring 36 Timer

Praksis opplæring 72 Timer

PRIS FOR TEORI A B C

Kr 1 800.-

8 Timer

PRIS FOR TEORI OG PRAKSIS

Teori : A B C
Praksis: A B

Kr 3 600.-

KURSDATO: Lift og personløfter – Klasse A, B, C

Gjennomføres også på forespørsel på våre lokasjoner eller bedriftintern 

Kontakt oss på 905 14 444 eller kontakt@vancowill.no

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook