MODUL 2.1 – MASSEFORFLYTTINGS-MASKINER

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflytningsmaskiner konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

MASKIN KURS

 

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre masseforflytningsmaskiner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Riktig bruk av masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på masseforflytningsmaskiner, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig.

OPPTAKSVILKÅR:

Modul 1.1 :
 • Deltaker må melde seg på Modul 1.1 vi kan ta dette sammen med Modul 2.2, Vi må få beskjed om dette.
 • Tidligere gjennomført Modul 1.1 – Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1.1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.
 • Anbefalt fra tidligere gjennomført Modul 1.1 er 3 år, vi krever dokumentasjon enten ved å sende oss kompetansebevis eller diplom på å ha gjennomført modul 1.1.

 

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

MODUL 1.1 Felles teori 8 Timer
MODUL 2.1 Teoretisk opplæring 24 Timer
MODUL 3.1 Grunnleggende praksis opplæring 8 Timer
MODUL 4.1 Praktisk Kjøreopplæring 32 Timer

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

MASKIN TEORI

 • M1 Dozer
 • M2 Gravemaskin
 • M3 Veihøvel
 • M4 Hjullaster
 • M5 Gravelaster
 • M6 Dumper

MASKIN PRAKSIS

 • M2 Gravemaskin
 • M4 Hjullaster
 • M6 Dumper

FADDERAVTALE:

Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

 

For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

 • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
 • Kopi av fadder kompetansebevis.
 • Disse dokumentene skal sendes til jeanette@vancowill.no

Informasjon om Maskin Praksis

 • MODUL 4.1 Praktisk kjøreopplæring  hos Vancowill inkluderer oppkjøring og utstedelse av bevis i prisen.
 • MODUL 4.1 Praktisk Oppkjøring med Fadderavtale inkluderer utstedelse av bevis i prisen, porto for sending av kompetansebevis kan komme i tillegg.

MED MODUL 1.1 - Komplett Maskin Kurs - Teori og Praksis

MODUL 1.1 Felles teori 8 Timer
MODUL 2.1 Teoretisk opplæring 24 Timer
MODUL 3.1 Grunnleggende praksis opplæring 8 Timer
MODUL 4.1 Praktisk Kjøreopplæring 32

 

For 1 type maskin
Kr 15 700.-

For 2 type maskin
Kr 18 700.-

For 3 type maskin
Kr 23 700.-

UTEN MODUL 1.1 - Komplett Maskin kurs - Teori og Praksis

MODUL 2.1 Teoretisk opplæring 24 Timer
MODUL 3.1 Grunnleggende praksis opplæring 8 Timer
MODUL 4.1 Praktisk Kjøreopplæring 32

 

For 1 type maskin
Kr 14 500.-

For 2 type maskin
Kr 17 500.-

For 3 type maskin
Kr 22 500.-

KUN TEORI

MODUL 2.1 Teoretisk opplæring 24 Timer
MODUL 3.1 Grunnleggende praksis opplæring 8 Timer

Kr 5 800.-

KUN PRAKSIS

MODUL 4.1 Praktisk Kjøreopplæring

Kr 9 000.- PR Maskintype

KURSDATO

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook