PERSONLØFTER A+B+C

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

PERSONLØFTER KLASSE A – B – C

 

Vancowill Industrial Solutions vil gi kursdeltaker en god teoretisk innføring i sikker bruk av Personløfter klasse A ,B,C .Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til produsentens anvisninger. I tillegg stilles det krav til dokumentert opplæring på den enkelte personløfteren.

Arbeidsmiljøloven krever at førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente brukere av personløftere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

PRIS TEORI:
1 800.- 
inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle nødvendige opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
8 timer

OPPTAKSVILKÅR:
fylt 18 år

Kursinnhold:

  • Hvorfor opplæring
  • Ulykker
  • lover og forskrifter
  • Klasseinndeling av personløftere
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Riktig bruk og oppstilling av personløfter
  • Kontroll og vedlikehold av personløfter
  • Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

PAKKE PRIS:
3 600.- Teori (Modul 2) & Praksis (Modul 2) inkl. lærebok & kompetansebevis

Passer ikke disse tidene for deg?
Send en epost til marco@vancowill.no eller ring 45 879 444  vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgkurs