STILLAS KURS 5–9m

Myndighetene stiller krav til at stillas arbeid og bygger har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk”.

STILLAS KURS 5–9m inkl. Praksis

 

Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.
For å montere stillas fra 5 til 9 meter er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse.

Kurset omfatter:

 • Ansvar – ansvarsforhold
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper.
 • Generelt ved montering av stillas.
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
 • Bygging og demontering av flere typer stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon.

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teoretisk opplæring 15 Timer

Praksis opplæring 15 Timer

PRIS

Kr 5 500.-

KURSDATO: Stillaskurs 5 – 9 meter inkl. fallsikring, teori

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook