STILLAS KURS 5–9 meter

STILLAS 5–9 meter

Vancowill Industrial Solutions tilbyr kurs i Stillas 5 til 9 meter

 

Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.
For å montere stillas fra 5 – 9 m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse.

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori 15 Timer
Praksis 15 Timer 


OPPTAKSVILKÅR:
Ingen. 

Følgende emner blir gjennomgått

 • Ansvar – ansvarsforhold.
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper.
 • Generelt ved montering av stillas.
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
 • Bygging og demontering av flere typer stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon.

Stilas opplæringen består av to moduler, der modul 1 er teori, mens modul 2 er grunnleggende praksis.

Et kursbevis (A4 og kort format) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Pris per deltager er 5500,- for teori , inkludert teoretisk prøve og kursbevis.