STILLAS KURS OVER 9 meter

STILLAS KURS OVER 9 m

Vancowill Industrial Solutions tilbyr kurs i Stillas over 9 meter

 

Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.
For å montere stillas fra over 9 m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 36 timer teori + 72 timer praktisk øvelse

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Teori 36 Timer
Praksis 72 Timer 


OPPTAKSVILKÅR:
Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og

Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

 Følgende emner blir gjennomgått

 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Ansvar – ansvarsforhold.
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper.
 • Generelt ved montering av stillas.
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
 • Bygging og demontering av flere typer stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon.

Stillas opplæringen består av to moduler, der modul 1 er teori, mens modul 2 er grunnleggende praksis.

Et kursbevis (A4 og kort format) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Pris per deltager er 7500,- for teori,inkludert teoretisk prøve og kursbevis.