Kursdato og bestilling for Teleskoptruck C1-C2

Teori Teleskoptruck C1-C2
Pris: 2 200 NOK
Språk: Norsk, Engelsk og Spansk

Oppkjøring Teleskoptruck C1-C2 med fadderavtale
Pris: 1 500 NOK

Komplett Teleskoptruck C1
Pris: 3 900 NOK
Tillegg for C2 1 400 NOK

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Fastmontert hydraulisk kran konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Om Teleskoptruck C1-C2

Opplæringen er en videreføring av maskinfører (klasse M), truck (T) eller lastebilkran (G8).

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre teleskoptruck. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Riktig bruk av teleskoptruck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig.

OPPTAKSVILKÅR:

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til en av disse:

 • Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner eller
 • Modul 2.2 Truck eller
 • Modul 2.8 Lastebilkran

 

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teleskoptruck teori 6,5 Timer
Praktisk Kjøreopplæring

C1

 • 4 timer i Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin
 • 8 timer Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på G8 Lastebilkran

C2

 • 8 timer i Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin
 • 12 timer Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på G8 Lastebilkran

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

KURSINNHOLD KOMPLETT KURS

  Teleskoptruck Teori 6.5 Timer

  • Krav til fører av teleskoptruck
  • Bruksområder
  • Hydraulikk
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Støtteben og Stabilitet
  • Bomkonstruksjon
  • Overlastsystem
  • Oppstilling
  • Tilleggsutstyr
  • Ulykker

  Grunnleggende praktisk opplæring

  Praktisk kjøreopplæring med oppkjøring

  KURSINNHOLD KOMPLETT KURS

  Teleskoptruck Teori 6.5 Timer

  • Krav til fører av teleskoptruck
  • Bruksområder
  • Hydraulikk
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Støtteben og Stabilitet
  • Bomkonstruksjon
  • Overlastsystem
  • Oppstilling
  • Tilleggsutstyr
  • Ulykker

  Modul 3.x Grunnleggende praktisk opplæring

  KURSDELTAKERE SOM VELGER FADDERAVTALE/OPPLÆRING I BEDRIFT

  Modul 4.x Praktisk kjøreopplæring i bedrift.

  • Må bestilles fadderavtale
  • Må bestilles Gulbok “Kjørebok”

  Oppkjøring – regi av Vancowill.

  • 1500 kr 

  FADDERAVTALE:

  Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

  På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

  Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

  Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

  Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

  FADDERAVTALE:

  For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

  • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
  • Kopi av fadder kompetansebevis.
  • Disse dokumentene skal sendes til jeanette@vancowill.no

  PASSER IKKE DATO

  Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

  BEDRIFT INTERNT KURS

  Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

  Kontor

  Klinestadmoen 10, 3241 SandefjordBotsford

  Kontakt oss

  +47 905 14 444

  Epost

  kontakt@vancowill.no

  Klar til å komme i gang?

  Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

  Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

  kontakt@vancowill.no

  +47 905 14 444

  Facebook