TELESKOPTRUCK C1 C2

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Truck konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

TELESKOPTRUCK C1 C2

 

Opplæringen er en videreføring av maskinfører (klasse M), truck (T) eller lastebilkran (G8).

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre teleskoptruck. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Riktig bruk av teleskoptruck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig.

OPPTAKSVILKÅR:

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til en av disse:

 

 • Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner
 • Modul 2.2 Truck
 • Modul 2.8 Lastebilkran

KURSET INNHOLD:

• Krav til fører av teleskoptruck
• Bruksområder
• Hydraulikk
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Støtteben og Stabilitet
• Bomkonstruksjon
• Overlastsystem
• Oppstilling
• Tilleggsutstyr
• Ulykker

OPPLÆRINGENS PLAN OG VARIGHET

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning

Teleskoptruck teori 6,5 Timer
Praktisk Kjøreopplæring

C1

 • 4 timer i Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin
 • 8 timer Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på G8 Lastebilkran

C2

 • 8 timer i Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin
 • 12 timer Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på G8 Lastebilkran

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

FADDERAVTALE:

Modul 4.1 Praksis på maskiner kan gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.

På grunnlag av krav om Dokumentasjon om praktisk opplæring i bedrift «Fadderordning» skal være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedriften og Vancowill Industrial Solution AS før fadderperioden starter.

Fadder skal være en erfaren fører av aktuelt arbeidsutstyr, fadder skal ha kompetansebevis på den aktuelt arbeidsutstyr i minst 1 år, utpekt av bedriften. Denne praksisen er en del av sertifisert sikkerhetsopplæring, og skal gjennomføres i samarbeid med Vancowill Industrial Solution AS

Opplæringen skal følge fastsatte retningslinjer, og være beskrevet i bedriftens HMS system.

Fadderavtale godkjennes og undertegnes av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.

 

For at fadderavtale skal være i orden så må Vancowill Industrial Solution AS ha følgende dokumentasjon:

 • Fadderavtale signert av ansvarlig leder, fadder og den som skal gjennomføre praksiskjøringen.
 • Kopi av fadder kompetansebevis.
 • Disse dokumentene skal sendes til jeanette@vancowill.no

Informasjon om Truck Praksis

 • MODUL 4.2 Praktisk kjøreopplæring  hos Vancowill inkluderer oppkjøring og utstedelse av bevis i prisen.
 • MODUL 4.2 Praktisk Oppkjøring med Fadderavtale inkluderer utstedelse av bevis i prisen, porto for sending av kompetansebevis kan komme i tillegg.

TELESKOPTRUCK PRAKSIS C1 C2

MODUL 3
MODUL 4

KR 2 100.- Pr Trucktype

OPPKJØRING FOR FADDERORDNING

Kr.- 1 500 pr Trucktype

KURSDATO: Teleskoptruck Klasse C1 – C2

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook