Truck T1-T5 Teori Inkl. T4 Praksis

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

Truck T1-T5 Teori Inkl. T4 Praksis

 

Vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 tonn

Truck Klase:

T1=  Palletrucker og Ledetrucker- Stablere uten permanent førerplass
T2=  Skyvemasttruck og Støttebenstrucker
T3=  Svinggaffeltruck og Høytløftende Plukktruck
T4=  Motvektstruck
T5=  Sidelaster
T20=Andre typer “Trucker” må beskrives.

Teori T1-T5 + T4 Praksis Pris: 4 500.- inkl. oppkjøring & kompetansebevis

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Modul 2.2 Teori 14 skoletimer
Modul 3.2 Praktisk bruk 8 skoletimer
Modul 4.2 min. 14 timer 


OPPTAKSVILKÅR: 
Modul 1.1

Kurset Innhold Teori modul 2

• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres
• Bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

 

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

Passer ikke disse tidene for deg?
Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444  Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs

Praksis etter avtale

Uke

Startdato

Sluttdato

Frist

Sted

Tidspunkt

43

26.10.2019

27.10.2019

25.10.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

44

29.10.2019

30.10.2019

28.10.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

44

29.10.2019

30.10.2019

28.10.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

44

02.11.2019

03.11.2019

01.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

44

02.11.2019

03.11.2019

01.11.2019

Ålesund, Møre og Romsdal

16:00 – 21:00

45

05.11.2019

06.11.2019

04.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

16:00 – 21:00

45

09.11.2019

10.11.2019

08.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

47

23.11.2019

24.11.2019

22.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

48

26.11.2019

27.11.2019

25.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

48

26.11.2019

27.11.2019

25.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

48

30.11.2019

01.12.2019

30.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

49

03.12.2019

04.12.2019

02.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

16:00 – 21:00

49

07.12.2019

08.12.2019

06.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00