Truck T1 – T5 Teori

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

Truck T1 Til T5 Teori

 

Vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 tonn

PRIS TEORI MODUL 2.2: kr 3800.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:  14 skoletimer timer

OPPTAKSVILKÅR: 
Modul 1.1 

Kurset Innhold
• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres
• Bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444  Hovedkontor eller patrick@vancowill.notlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs