Truck T1-T5 Teori Inkl. T1-T4 Praksis

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS

Truck T1-T5 Teori Inkl. T1-T4 Praksis

 

Vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 tonn

Truck Klase:

T1=  Palletrucker og Ledetrucker- Stablere uten permanent førerplass
T2=  Skyvemasttruck og Støttebenstrucker
T3=  Svinggaffeltruck og Høytløftende Plukktruck
T4=  Motvektstruck
T5=  Sidelaster
T20=Andre typer “Trucker” må beskrives.

PRIS: Kr 5400.- inkl. lærebok og kompetansebevis (kompetansebevis gis etter å ha gjennomført alle opplærings moduler)

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
Modul 2.2 Teori 14 skoletimer
Modul 3.2 Praktisk bruk 8 skoletimer
Modul 4.2 min. 14 timer 


OPPTAKSVILKÅR: 
Modul 1.1

Kurset Innhold Teori modul 2

• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres
• Bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

 

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

Passer ikke disse tidene for deg?
Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444  Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Vi tilpasser kurset for deg som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs