Vancowill Industrial Solutions As logo

G20 Fastmontert hydraulisk kran kurs

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Fastmontert hydraulisk kran konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre Fastmontert hydraulisk kran. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.