Vancowill Industrial Solutions As logo

G20 Fastmontert hydraulisk kran kurs 16 Timer

Kontakt oss

G20 – Hydraulisk kran

Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Formål: Hensikten med kurset er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis for fastmonterte hydrauliske kraner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Oppbygning av fastmonterte hydrauliske kraner
– Sikkerhetsbestemmelser
– Vernetiltak
– Elektrisitet
– Hydraulikk
– Mekanikk
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre Fastmontert Hydraulisk kran G20
Varighet: 16 timer teori 
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Sted: Klasserom eller klasserom på nett
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve på 2 time
Krav til forkunnskaper: Modul 1  Anhuker & Signalgiver
Pris: 5400 kr (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)  

Relaterte kurs: Modul 1  Anhuker & Signalgiver

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste ned vår kurskatalog her

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no
Relaterte Kurs
Modul 1 Fellesteori

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck, masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen. Pris 1200 kr

Løfteredskap G11

yndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere. Kravene omfatter teoretisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen. Pris 3300 kr