Vancowill Industrial Solutions As logo

G8 Lastebilkran kurs

Kontakt oss

G8 Lastebilkran – Teori og praktisk bruk: Modul 2.8 + 3.8

– Fagdel med teori og prøve og grunnleggende praktisk bruk.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk- og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for hydrauliske kraner
– Ulykker med lastebilkraner
– Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
– Fundament, kjøretøyramme, påbygg
– Sikkerhetsbrytere
– Hydraulikk / elektronikk
– Mekanikk
– Stabilitet
– Sertifisering / dokumentasjon
– Kontroll og vedlikehold
– Oppstilling og betjening
– Veltelinjer og stabilitet i praksis
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Lastdiagram
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre lastebilkran
Varighet: 20 timer teori 
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Sted: Klasserom eller klasserom på nett
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve på 2 time
Krav til forkunnskaper: Modul 1  Anhuker & Signalgiver
Pris: 5600 kr (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)  

Relaterte kurs: Modul 1  Anhuker & Signalgiver

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste ned vår kurskatalog her

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no

Se vår film som forklarer veien til ett kompetansebevis

Relaterte Kurs
Modul 1 Fellesteori

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck, masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. Pris 1200 kr

Løfteredskap G11

yndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere. Kravene omfatter teoretisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen. Pris 3300 kr