Vancowill Industrial Solutions As logo

Maskinførerkurs

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflytningsmaskiner konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre masseforflytningsmaskiner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. 

Maskin Teori M1 M2 M3 M4 M5 M6 kr 5600.-

Vi tilbyr også komplett kurs:
Maskin Kurs 1 Maskin kr 14 900.-
Maskin Kurs 2 Maskiner kr 18 900.-
Maskin kurs 3 Maskiner kr 23 900.-

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste vårt kurskatalogen her