Vancowill Industrial Solutions As logo

ADR grunnkurs

Kontakt oss

ADR grunnkurs inkl brann og førstehjelp

 Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i ADR regelverket samt ei presis og omfattende opplæring i hvordan man kan bruke ADR boken. 

Forkunnskaper:
Ingen, eleven burde forstå norsk muntlig 

Målgruppe:
Kurset er spesielt rettet mot personell som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer som ikke kommer under unntatte mengder 

Kursinnhold

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter. Grunnkurset skal da bestå av 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av 8 timer undervisning, Spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av 12 timer undervisning. Timetall for kombinerte kurs skal fastsettes av vegkontoret.

Det fastsatte timetall for grunn- og spesialiseringskurs tank skal opprettholdes, men vegkontoret kan fastsette kortere tid for spesialiseringskurs klasse 1 og spesialiseringskurs klasse 7. Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Elev som kan dokumentere å ha gjennomgått annen tilsvarende opplæring i løpet av de siste 5 årene kan fritas fra undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-boken kan kjøpes ved kursstart.

Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi holder også åpent kurs i egne lokaler.

Etter endt kurs og bestått eksamen hos Statensvegvesen hvil deltaker få utlevert kompetansebevis med en gyldighet på 5 år.

 

Priser og ADR kombinasjone

ADR Grunnkurs                                      3900,-
 
Grunnkurs +
 Tank                                   5200,-

Grunnkurs + Klasse-1                            4200,-

Grunnkurs + Klasse-7                            5200,-

Grunnkurs + Klasse-1 +Tank                 6500,-

Grunnkurs + Klasse-1 + Klasse-7         6500,-

Grunnkurs + Tank + Klasse-7               6500,-

Full ADR alle klasser                             7800,-

Bokpakken kommer i tillegg og koster 1040,-  Den   inkluderer nyeste ADR-Bok, oppgave hefte og fingermerker. 

Ta kontakt på 90514444 for ytterlig  informasjon