Vancowill Industrial Solutions As logo

Stillas 5-9m teori

Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.

For å montere stillas fra 2 til 5 meter er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse.