Vancowill Industrial Solutions As logo

Stillas 5-9m teori

Stillaskurs 5-9 meter – Teori

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert.

Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

FORMÅL
Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling..

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.
Varighet: 15 timer teori 
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve 
Krav til forkunnskaper: Fallsikring
Pris: 5500 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no
Relaterte Kurs
Fallsikring

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette. Pris 1850 kr

Stillasbygger 2 - 5 Meter

Kravet til opplæring gjelder også for stillas over to meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Pris 2800 kr

Stillasbygger over 9 meter

Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv over 9 meter i standardoppstilling. Pris 7500 kr