Vancowill Industrial Solutions As logo

Personløfter – klasse A, B, C

Kontakt oss

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».)

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem mer bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.  

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Alle som skal arbeide med personløfter
Varighet: 8 timer teori & Praksis
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve på 2 time
Krav til forkunnskaper: Ingen
Pris: 1800 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift) 

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no
Relaterte Kurs
Fallsikring

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette. Pris 1850 kr