Vancowill Industrial Solutions As logo

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid”, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Modul 1.1 er en nettbasert kurs, Kursen kan gjennomføres etter egen tempo.
 
Kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk 

Det utstedes kursbevis for modul 1.1. Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs som stroppe / anhukerkurs, kranførerkurs, riggerkurs, maskinførerkurs, truckførerkurs med mer.

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste vårt kurskatalogen her