Vancowill Industrial Solutions As logo

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Fellesteori

KONTAKT OSS

Fellesteori: Modul 1.1

Fellesteori og prøve

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck, masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi brukere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-1 og 10-3  i “Forskrift om utførelse av arbeid” (nr. 1357), en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Lover og forskrifter
– Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– Ytre miljø
– Sikkerhetsbestemmelser
– Farlig gods, merking og håndtering

Målgruppe: Truckførere, kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere.

Krav til forkunnskaper: ingen.

Varighet: 8 timer.

Språk: Norsk, Engelsk & Spansk

Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve. Det utsteded kursbevis for modul 1

Relaterte kurs: Truck   Maskin  Anhuker & Signalgiver 

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste ned vår kurskatalog her

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no

Aktuelle kurs

Relaterte Kurs
Truckførerkurs T1 - T4

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Truck konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.Vi tilbyr komplett kurs:Teori & praksis T4 pr. deltager er 4500,-, inkl. lærebok, oppkjøring & Kompetansebevis

Maskinfører kurs

Vi tilbyr maskinkurs med teori og praksis på M2 gravemaskin, M4 hjullaster og M6 Dumper. Målet med maskinkurset å gi eleven god teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av masseforflyttningsmaskiner samt god innsikt i maskinenes oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Anhuker & Signalgiver G11

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver på 16 timer. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Dette kurset gir deg kompetansebevis på G11 Anhuker og Signalgiver