Vancowill Industrial Solutions As logo

Arbeidsvarsling Kurs 1-2-3

Kontakt oss

Arbeidsvarslingskurs 1, 2 og 3

Vi tilbyr både Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2, hvorav det første kurset er for de som skal utføre veiarbeid jevnlig og som har ansvar for området der arbeidet finner sted. Dette kurset er nødvendig for arbeider der man krever godkjent arbeidsvarslingsplan. Mens arbeidsvarslingskurs 1 passer for ansatte og innleide er arbeidsvarslingskurs 2 mer rettet mot ledere og personer med mer ansvar for arbeidsvarslingsplanen og søke opp mot skilt og vei myndighetene.

Arbeidsvarslingskurs 1 for alle som jobber på og ved vei

 • For de som skal utføre arbeid jevnlig på veg, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted
 • Ansatt eller leid inn i en bedrift
 • Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan
  Varighet: 8 skoletimer

Arbeidsvarslingskurs 2 for ansvarshavende

 • Kurs for ansvarlig søker
 • Leder eller person med mer ansvar
 • Skal beherske norsk muntlig og skriftlig
  Varighet: 16 skoletimer

Arbeidsvarslingskurs 3 manuell trafikkdirigering

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav som skiltmyndigheten setter til de sin skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

 • Deltageren skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.
 • Kurset er iht håndbok N301 (051) og har 5 års gyldighet og har ca 3 timers teori og deretter praktiske øvelser i trafikken..

Forkunskaper

Kurs 1 og 2 krever ingen forkunskaper

Kurs 3 krever gyldig kurs 1 eller 2

Priser arbeidsvarsling kurs
 •  Kurs    1                   2500,-
 •  Kurs    1-3                5000,-
 •  Kurs    2                    5000,-
 •  Kurs    2-3                 7500,-
 •  Kurs    3                    2500,-

Våre kursholdere i Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2 og Arbeidsvarslingskurs 3 har både lang og bred erfaring fra området og formidler kunnskap på en enkel og lettforståelig måte. Samtidig har vi tilstrekkelig kompetanse på de fleste arbeidsområder hvor Arbeidsvarslingskurs 1 og arbeidsvarsling kurs 2 er nødvendig.

På den måten vil alle våre kurs skreddersys mot dine relevante arbeidsoppgaver. For oss er det viktig at du mestrer ditt eget arbeid samtidig som sikkerheten er på topp, derfor ønsker vi at alle våre arbeidsvarsling kursdeltakere skal gå ut i fra våre arbeidsvarslingskurs ved å føle seg godt sikret til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Hvorfor ta Arbeidsvarslingskurs?

Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. Dette er for å øke sikkerheten og for å gi deg en tryggere arbeidshverdag.

Har du spørsmål om Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2 er det bare å ta kontakt med oss for mer informasjon. Du kan nå oss på telefon: 90514444 eller sende oss en e-post: kontakt@vancowill.no

Relatert innhold
Maskinfører kurs

Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for anleggsmaskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Mobilkran fører G1

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk- og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Lastebilkran G8

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk- og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.