Vancowill Industrial Solutions As logo

G11 Anhuker & signalgiver sertifisert

Målsettingen med kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en sertifisert opplæring med kompetansebevis.

Kurset inkluderer Modul 1.1. 

Kurset kan gjennomføres som webinar eller klasseromsundervisning.